Våre tjenester

Bergen Elteknikk AS har kompetanse innen følgende områder:

 • Elbil lading for private, sameier og borettslag
 • Servicearbeider for bolig og industri
 • Service på brannvarslings- og automatiseringsanlegg 
 • Sterk- og svakstrømsinstallasjoner i alle typer bygg
 • Tavlebygging
 • Termografering
 • Smarthusteknologi
 • Byggautomatisering og Enøk
 • Datanettverk og fiber installasjoner
 • Internkontroll for næringsbygg
 • EL-sjekk for boliger, leiligheter og fritidseiendommer
 • El-sjekk for næringsbygg og industri