HMS

For å nå vår målsetning hmsom å være en foretrukket samarbeidspartner skal vi ha fokus på følgende områder:

  • Fremme et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet og god kommunikasjon
  • Høy sikkerhet for medarbeidere og kunder gjennom gode rutiner, tilrettelegging av arbeid og god beredskap ved unønskede hendelser
  • Kontinuerlig fokus på forbedringspotensiale innenfor internkontrollrutinene
  • Gode rutiner for behandling av avfall ved kildesotering
  • Velge gode løsninger som gir sikkerhet for personer, eiendom og miljø