Borettslag/Sameier

Elbil lading

Støtte ordning for felles infrastruktur

Borettslag og sameier i Bergen kommune kan søke om støtte til å etablere infrastruktur som legger til rette for etablering av ladestasjoner. Privatpersoner, statlige byggherrer, kommunale aktører og firma som leier ut parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd i denne ordningen. Les mer her.

Fellene sameier og borettslag bør unngå

Det er flere fallgruver sameier og borettslag kan gå i.

Særlig gjelder det bygging av lademuligheter som ikke lar seg utvide senere, kontroll på tilgjengelig kapasitet inn til bygget, men også andre momenter som laststyring, drift og HMS.

Det er slett ikke sikkert at de som bor i sameier og borettslag kan forvente å ha samme lademulighet som de som bor i enebolig.

  • Unngå særordninger for noen få elbileiere

Er det snakk om et sameie med for eksempel 16 parkeringsplasser, er det ikke sikkert det bare er å legge opp kurser på 16 ampere til alle.

Det vil kreve at inntaket til bygget er dimensjonert for 160 ampere i tillegg til all øvrig belastning.

Så om styret for eksempel tidligere har sagt at det er greit at et lite antall beboere på egen regning installerer 16 ampere-kurser for lading, og flere senere ønsker det samme, kan det være man har malt seg inn i et hjørne. 

Det er slett ikke sikkert at det er kapasitet nok.

  • Unngå anlegg som ikke kan utvides

Det vil bli vanskelig for styret å forklare en slik situasjon til allmennheten og nye beboere som kommer inn, om det viser seg at man nå har noen VIP-beboere som har fått bruke opp all elkapasiteten.

Loven sier tross alt at det skal foreligge saklig grunn, og det er slett ikke sikkert at beboere som senere ønsker å lade bilen sin vil oppfatte dette som saklig grunn. Snarere tvert imot.

Det sier seg selv at det er viktig at borettslaget og sameier velger en ladeløsning som gir mulighet for lading til alle.

Om styret likevel velger å gi tilbudet til den lille gruppen, bør dette tydeliggjøres overfor sameiet eller borettslaget i en generalforsamling.

«Om jeg har elbil og vil ha lading, og får beskjed om at det er en VIP-losje så vil jeg bli ganske ergerlig over at styret, som jo skal ta vare på alles interesse, ikke gjør det mulig»

Et ladeanlegg kan godt ha en lader for hver parkeringsplass hvis en i tillegg har mulighet for laststyring.

Det kan gjøres på en slik måte at hver beboer faktureres for sitt forbruk, og at det kan utvides med flere ladeuttak etterhvert som flere ønsker tilgang.

  •  Unngå å måtte grave flere ganger

Når det først etableres ladeløsning, er det lurt å legge opp så mye som mulig av infrastrukturen med en gang.

Om det for eksempel er snakk om en parkeringsplass ute, og bare noen få skal ha ladeuttak, er det smart å legge ned kabelføring til alle parkeringsplassene når man først er i gang.

– Om infrastrukturen ikke er tilgjengelig for alle, må det planlegges og prosjekteres på nytt når flere vil koble seg til.

Så lenge infrastrukturen er på plass, kan hver enkelt beboer senere koble seg til når de får behov for det.

Da er det samtidig best at hver beboer har fast parkeringsplass. Er det fri plassering, blir det nødvendig med en mer komplisert løsning hvor brukerne må identifisere seg for å få lade. Enklere løsninger er åpenbart også billigere.

Lading i borettslag og sameier trenger ikke å bli dyrt. Prisene vil i snitt ligge på rundt 18.000 til 20.000 kroner per ladeplass.

– Det er en relativt moderat investering sett i lys av høyere markedsverdi på boenheter.

  • Unngå å tenke smått

Bilmarkedet beveger seg raskt mot ladbare biler. Stortinget har vedtatt et mål om at alle nye biler som selges i 2025 er utslippsfrie.

Volvo skal fra 2019 selge kun elektrifiserte biler. Flere og flere av bilene vi kjøper har ladeplugg. Selv om det kanskje er et lite antall beboere med elbiler og ladbare hybrider i borettslaget i dag, kan dette endre seg svært raskt.

Derfor er det viktig å planlegge et ladeanlegg med tanke på at alle beboere skal kunne lade.

– Styret gjør det kanskje dyrere på sikt om de legger opp til at noen skal ha og andre ikke skal ha. Da gjør de det vanskelig for seg selv. Det blir som å bygge et hus hvor grunnmuren ikke er sterk nok.

Elbiler har en smitteeffekt. Når naboen har skaffet seg elbil, kan det være puffet som gjør at du også skaffer deg en. 

Ifølge Norsk elbilforenings brukerundersøkelse Elbilisten 2017 anslår elbilistene at de i snitt har inspirert 2,4 andre personer til å kjøpe elbil.

«Når muligheten først er der modnes tankene»

  • Ikke glem kapasiteten

Det kan være store forskjeller på tilgjengelig elkapasitet inn til et boligselskap, og det kan være mange faktorer som gjør at det kan være vanskelig å vite sikkert hvordan strømforbruket er.

Det bør gjennomføre et forprosjekt for å finne tilgjengelig ledig elkapasitet.

Med en forbruksprofil vet man hva strøminntaket faktisk tåler, og man kan ta hensyn til ulike faktorer i hele den elektriske installasjonen.

I motsetning til hva man kanskje skulle tro, er det heller ikke slik at eldre anlegg nødvendigvis har mindre strøminntak. 

Andre faktorer, som installasjon av fjernvarme i ettertid kan ført til at det er frigjort mye kapasitet, slik at det i realiteten ikke er så utfordrende å etablere ladeanlegg.

Noen skifter også ut alle lys med LED-pærer, mens andre vurderer å installere solcelleanlegg på takflatene. Alt kan bidra til at tilgjengelig effekt til lading blir mindre utfordrende.

  • Ikke glem personlig ansvar

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie? Da bør du følge godt med på hvordan beboerne løser ladebehovet sitt.

Du har et personlig ansvar som betyr at du står erstatningsansvarlig med din personlige formue for feil du gjør, ifølge Huseiernes landsforbund. Dermed har du blant annet ansvar for at det elektriske anlegget er i forsvarlig stand og bruk.

Om du velger å se vekk når beboere strekker skjøteledninger gjennom vinduer eller tillater lading i et anlegg som ikke er utformet for det, kan det bli ditt ansvar om noe går galt.

Det er ikke vanskelig å se for seg en situasjon med en dårlig isolert skjøteledning, eller en jordfeilbryter som ikke fungerer i et anlegg utformet for motorvarmere.

Det er påbudt å bruke jordfeilvern av type B når det etableres anlegg for lading av elbiler. Brukes det type A, kan en lekkasje av likestrøm fra bilen gjøre at jordfeilvernet ikke slår ut når en jordfeil oppstår.

Dette kan skje i anlegg som ikke er utformet for lading av biler. I ytterste konsekvens kan en jordfeil koste noen livet.

Det er derfor i styrets interesse at lading skjer på en trygg måte.

  • Ikke glem salgsverdien

Selv om du selv ikke har tenkt å skaffe deg elbil, er det lurt å tenke på hva lademulighet betyr for verdien på boligen din.

Om det ikke er lader eller mulighet for å etablere dette, utelukker du en stadig større del av befolkningen fra mulige kjøpere når du skal selge.

Det er sannsynlig at mange som allerede eier elbil eller ladbar hybrid vil velge vekk leiligheter som ikke har lademulighet.