Lar du mobilladeren stå fast i stikkontakten?

   De fleste av oss har vel gjort det. Om det er lurt er noe helt annet.ipad1 Det har vært en del tilfeller hvor laderen er blitt så varm at den har begynt å brenne av seg selv. Se bare på Dagbladet sin nettside som viser hva som skjedde med en iPhone lader. Her var eieren heldig som kom hjem i tide. Det er lett å se for seg hva som kunne skjedd om han ikke kom hjem i det det begynte å brenne. Elsikkerhetsmyndighetene har stort fokus på dette området. Når de har tilsyn med det elektriske anlegget i boliger informerer de om hva som kan skje når det elektriske anlegget brukes på feil måte.

Rådet er klart: Forlat aldri boligen din eller legg deg til å sove med  mobilladeren tilkoblet stikkontakten.

 Et alternativ til laderen er å montere en USB stikkontakt som kan være fast tilkoblet. stikk

Monter denne et par sentrale steder i
boligen din og du får en mer sikker hverdag.

Ønsker du å vite mer om elsikkerhet så kan Elsikkerhetsportalen være en nettside som er nyttig å besøke.

El-bil, jordfeilbryter type A eller B?

Hva skal vi bruke. Forvirringen er stor og det er mange som mener at at en type A jordfeilbryter vil/bør holde. Er dette riktig? Men først av alt, kravet er helt klart. I NEK 400:2014 som er den normen som elektrobedriftene skal forholde seg til, står det at det skal benyttes en type B jordfeilbryter. Så da blir spørsmålet, hvorfor har dette kravet kommet. For å kunne svare på det må vi ta utgangspunkt i hva som skjer når vi kobler laderen til stikkontakten. Alle billadere har en transformator som gjør spenningen fra 230 V AC til DC (Likespenning). Spenningen som batteriet det lades med kan variere, men den kan være så høy som 700 V. Det er transformeringen til DC som skaper problemene. En del av DC spenningen/strømmen lekker tilbake til den faste installasjonen via stikkontakten. Jordfeilbryter type A er konstruert for vekselspenning og liker dårlig likespenning.  Selv med svært små strømmer, helt ned i 6 mA vil den kunne bli ødelagt. Det vil si at den ikke løser ut når den skal, som er ved en jordfeil i anlegget vårt. Til slutt vil jeg nevne at det ikke bare er elbil ladere som kan lage disse problemene. Annet elektrisk utstyr som har tilsvarende transformering vil gjøre det samme. Så den sikreste løsningen vil være å benytte jordfeilbryter type B i det elektriske anlegget ditt. Hvis du har spørmål rundt dett så er det bare til å kontakte oss.

Nygårdsgaten 112-114

I Nygårdsgaten 112-114 har vi sammen med LAB rehabilitert lokalene til nye kontorer og laboratorier for Uni Research. Oppdragsiver har vært Odfjell Eiendom. Der har vi utført prosjektering og utførelse alle sterk- og svakstrømsarbeider med adgangskontroll, nygårdsgaten112-114brannvarsling og sonekontroll for lys, varme og ventilasjon. En slikt bygg byr på mange utfordringer med begrenset byggehøyde og eksisterende konstruksjoner som er vanskelig å endre på. Sammen som gruppe føler jeg likevel at vi har fått til en god løsning som vi håper byggherre og leietaker blir fornøyd med.

Bergen Elteknikk satser på lærlinger

For å sikre rekrutteringen til bransjen vår er Bergen Elteknikk hele tiden opptatt av å ansette nye lærlinger. I år begynner det fem nye lærlinger hos oss. De er helt sikkert spent på sitt første ordentlige møte med arbeidslivet. Vi er også spente, men samtidig bevisst på at de skal få skikkelig opplæring og et trygt og godt arbeidsmiljø. For å sikre dette har vi innført en fadderordning for alle lærlingene. På den måten skal de få en fast person som de alltid kan ta kontakt hvis det er noe de lurer på. Vi ønsker våre nye lærlinger hjertelig velkommen til oss.

Snart får du som privat kunde automatisk strømmåler

Innen utgangen av 2018 skal alle strømkunder i Norge  ha fått installert ny automatisk strømmåler. Dette gjøres i hovedsak for å få bedre kontroll på den enkeltes husstand strømforbruk og samtidig bedre forsyningsikkerheten for hele Norge. For å få dette til blir forbruket registrert på timebasis. For deg som kunde betyr det at strømprisene vil variere gjennom døgnet. Det blir derfor viktig å styre strømforbruket slik du for eksempel ikke lader elbilen eller bruker vaskemaskinen når strømprisen er høy. Hvor store utslag dette vil få for den enkelte er alltid vanskelig å si. Strømprisene i Norge er stort sett lave. Så vi tenker stort sett ikke over strømregningene – vi bare betaler. Med den nye avregningsmåten vil dette helt klart endre seg og den enkelte av oss vil få et mer bevisst forhold til strømprisene. Hvis vi samtidig endrer måten vi bruker strømmen på slik at de store toppene i forsyningsnettet unngås vil hensikten med omleggingen være oppnådd.

Det store spørsmålet blir da hvordan dette vil påvirke den enkeltes lommebok. I Nettavisen NA24 kan du lese hvordan dette slo ut for en forbruker i Fredikstad EnergiNett sitt forsyningsområde. Fredrikstad EnergiNett har gjort noen endringer etter at denne artikkelen kom på trykk slik at det ikke får slike store utslag lenger.